CFD na Syntetycznych instrumentach pochodnych

Handel CFD na Syntetycznych Instrumentach Pochodnych z Fortissio
Odnosząc się do „Syntetycznych Instrumentów pochodnych” mamy na myśli instrumenty pochodne, które symulują aktywa bazowe (mogą to być towary, indeksy, akcje itp.), zmieniając jednocześnie kluczowe cechy, takie jak obliczanie ceny. Syntetyczne Instrumenty pochodne są złożonymi produktami ze względu na złożoną metodologię stosowaną do ich kalkulacji cen

Podobnie jak wszystkie produkty pochodne, Syntetyczne Instrumenty Pochodne pozwalają inwestorom na spekulowanie zmianami cen bez konieczności posiadania jakichkolwiek aktywów bazowych. Mogą być one wykorzystywane do obrotu na różnych rynkach finansowych, takich jak akcje, towary, indeksy itp. Syntetyczne Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu kontraktami, co oznacza, że zawiera się pewną liczbę kontraktów, z których każdy jest równy kwocie bazowej aktywów bazowych.

Prosimy o zapoznanie się z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje, Metodologią, jak również scenariuszami wyników, aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z handlem syntetycznymi instrumentami pochodnymi. Ryzyko to może wynikać ze zmian w cenie aktywów lub metodologii cenowej albo z tego, jak duża jest dźwignia finansowa stosowana na otwartej pozycji.

Każdy syntetyczny instrument pochodny ma określony współczynnik dźwigni finansowej, którego celem jest odwzorowanie wielokrotności wyników jego aktywów bazowych. Innymi słowy, współczynnik dźwigni jest mnożnikiem, przez który lewarowany indeks zamierza osiągać wyniki w stosunku do indeksu macierzystego.

Syntetyczne Instrumenty Pochodne są produktami złożonymi i ryzykownymi ze względu na skomplikowaną metodologię stojącą za ich kalkulacją cenową. Syntetyczne Instrumenty Pochodne podlegają Zdarzeniom Korporacyjnym, które mogą wystąpić w następujących okolicznościach:

  • Jeśli wartość osiągnie poziom poniżej 50, wówczas na produkcie przeprowadzany jest reverse split.
  • Jeżeli wartość zamknie się na poziomie wyższym niż 10.000 wówczas na produkcie przeprowadzany jest split.

W przypadku odwrotnego splitu po dostosowaniu jakiejkolwiek transakcji, jeśli wielkość pozycji będzie równa lub mniejsza niż 0,01, wtedy Spółka zamknie odpowiednią transakcję po ostatnim dostępnym kursie rynkowym i zrealizuje Zysk i Stratę.

Maksymalna ekspozycja dla każdego symbolu Syntetycznych Instrumentów Pochodnych wynosi 1,5 miliona.

Należy zapoznać się z naszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat syntetycznych instrumentów pochodnych, aby uzyskać informacje związane z metodologią tego produktu, scenariuszami wyników i ryzykiem z nim związanym.

Wyświetl pełną listę

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK