CFD na Syntetycznych instrumentach pochodnych

Handel CFD na Syntetycznych Instrumentach Pochodnych z Fortissio

Odnosząc się do "Syntetycznych Instrumentów pochodnych" mamy na myśli instrumenty pochodne, które symulują aktywa bazowe (mogą to być towary, indeksy, akcje itp.), zmieniając jednocześnie kluczowe cechy, takie jak obliczanie ceny. Syntetyczne Instrumenty pochodne są złożonymi produktami ze względu na złożoną metodologię stosowaną do ich kalkulacji cen

Podobnie jak wszystkie produkty pochodne, Syntetyczne Instrumenty Pochodne pozwalają inwestorom na spekulowanie zmianami cen bez konieczności posiadania jakichkolwiek aktywów bazowych. Mogą być one wykorzystywane do obrotu na różnych rynkach finansowych, takich jak akcje, towary, indeksy itp. Syntetyczne Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu kontraktami, co oznacza, że zawiera się pewną liczbę kontraktów, z których każdy jest równy kwocie bazowej aktywów bazowych.

Prosimy o zapoznanie się z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje, Metodologią, jak również scenariuszami wyników, aby lepiej zrozumieć ryzyko związane z handlem syntetycznymi instrumentami pochodnymi. Ryzyko to może wynikać ze zmian w cenie aktywów lub metodologii cenowej albo z tego, jak duża jest dźwignia finansowa stosowana na otwartej pozycji.

Każdy syntetyczny instrument pochodny ma określony współczynnik dźwigni finansowej, którego celem jest odwzorowanie wielokrotności wyników jego aktywów bazowych. Innymi słowy, współczynnik dźwigni jest mnożnikiem, przez który lewarowany indeks zamierza osiągać wyniki w stosunku do indeksu macierzystego.

 

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz waluty są produktami lewarowanymi. Inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść inwestora. W rezultacie kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, jako że wiążą się z możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem „Noty prawnej dotyczącej ryzyka”.

Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 86% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK