Arkusz Produktu I Koszty,
Warunki Handlowe

Waluty</p

Towary Spot

Symbol InstrumentuSpread
(Klienci Detaliczni)
Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni)Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro)Domyślny Margines
(Klienci Detaliczni)
Domyślny Margines (Klienci Pro)Koszt Pip/PunktuWartość Pip/Punktu Min. Suma TransakcjiWaluta BazowaGodziny Handlu (GMT) LatoGodziny Handlu (GMT) Zima
ALUMINIUM91:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
Cobalt3001:101:10010%1%0.010.011USD01:00 - 18:59
02:00 – 19:59
GOLD11:201:2005%0.5%0.010.011USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
SILVER0.06 1:101:20010%0.5%0.60.0160USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
TIN1501:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
ZINC101:101:10010%1%0.010.011USD00:00 – 17:5901:00 - 18:59

Towary

Akcje

Indeksy

Kryptowaluty

ETF

Syntetyczne instrumenty pochodne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Opłata za finansowanie:

Opłata za finansowanie jest wyliczana na pozycje otwarte pozostawione na noc. Zostanie ona naliczona o 00:00 czasu GMT, zgodnie z poniższym:

Produkt CFDOpłata za finansowanie
Waluty0.015% nocnej ekspozycji
Towary0.020% nocnej ekspozycji
Indeksy0.015% nocnej ekspozycji
Akcje0.05% nocnej ekspozycji
ETF0.015% nocnej ekspozycji

Syntetyczne instrumenty pochodne (czytaj więcej)

Współczynnik dźwigni finansowej x1: 0.015% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x3: 0.018% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x5: 0.030% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x7: 0.042% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x10: 0.060% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x15: 0.090% nocnej ekspozycji
Współczynnik dźwigni finansowej x20: 0.120% nocnej ekspozycji
Kryptowaluty0.50% (Klienci Detaliczni) 0.50% (Klienci Pro)
Opłata administracyjna:

W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej trzech (3) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty w wysokości 150 EUR, pobieranej kwartalnie.

Opłata za przeliczenie waluty

Spółka naliczy Opłatę za Konwersję Walutową dla instrumentów denominowanych w walucie innej niż waluta konta Klienta. Opłata ta nie będzie miała zastosowania do par Forex. Opłata zostanie naliczona od Opłat za Finansowanie Overnight (Opłaty za Rollover) dla pozycji pozostawionych otwartych na noc.
Opłata za Konwersję Walutową wynosi 0,7% zrealizowanego zysku i straty netto transakcji, co jest odzwierciedlone w czasie rzeczywistym w niezrealizowanym zysku i stracie netto otwartej pozycji.
Procentowa wysokość Opłaty za Konwersję Waluty może być zmieniana od czasu do czasu.

Przykład:

Twoje konto jest denominowane w EUR, a kurs EUR/USD wynosi 1,1639.
Otwierasz pozycję sprzedaży 500USD Apple i ponosisz stratę w wysokości -70$ (-60,14€).
Opłata za przewalutowanie = 0,7% straty netto pozycji
-€60.14 x 0.7% = -€0.42
Całkowita strata netto = -€ (60,14 + 0,42) = -€ 60,56
Opłata za finansowanie z dnia na dzień = -€32
Wielkość transakcji x Cena rynkowa x Opłata za finansowanie z dnia na dzień %.
500 x $149 x 0.05% = $37.25 (€32)
€32 x 0.7% = €0.22
Całkowita strata netto = -€ (32 + 0.22) = -€32.22

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK