Arkusz Produktu I Koszty,
Warunki Handlowe

Waluty</p

Towary Spot

Symbol InstrumentuSpread
(Klienci Detaliczni)
Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni)Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro)Domyślny Margines
(Klienci Detaliczni)
Domyślny Margines (Klienci Pro)Koszt Pip/PunktuWartość Pip/Punktu Min. Suma TransakcjiWaluta BazowaGodziny Handlu (GMT) LatoGodziny Handlu (GMT) Zima
ALUMINIUM91:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
Cobalt3001:101:10010%1%0.010.011USD01:00 - 18:59
02:00 – 19:59
GOLD1.201:201:2005%0.5%0.010.011USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
SILVER0.06 1:101:20010%0.5%0.60.0160USD22:00 - 21:0023:00 – 22:00
TIN2501:101:10010%1%0.010.011USD12:00 - 17:59
01:00 - 18:59
ZINC101:101:10010%1%0.010.011USD00:00 – 17:5901:00 - 18:59

Towary

Akcje

Indeksy

Kryptowaluty

ETF

Syntetyczne instrumenty pochodne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Syntetyczne Instrumenty Pochodne są produktami złożonymi i ryzykownymi ze względu na skomplikowaną metodologię  leżącą u podstaw kalkulacji ich ceny. Syntetyczne Instrumenty Pochodne podlegają Zdarzeniom Korporacyjnym, które mogą wystąpić w następujących okolicznościach: Jeśli wartość osiągnie poziom poniżej 50 wówczas na produkcie przeprowadzany jest reverse split.

Jeżeli wartość zamknie się na poziomie wyższym niż 10.000 wówczas na produkcie przeprowadzany jest split.

W przypadku reverse splitu po skorygowaniu jakiejkolwiek transakcji, jeśli wielkość pozycji będzie równa lub mniejsza niż 0,01, wtedy Spółka zamknie odpowiednią transakcję po ostatnim dostępnym kursie rynkowym i zrealizuje Zysk i Stratę.

Maksymalna ekspozycja dla każdego symbolu Syntetycznych Instrumentów Pochodnych wynosi 1.5 miliona.

Należy zapoznać się z naszym Dokumentem zawierającym kluczowe informacje na temat syntetycznych instrumentów pochodnych, by uzyskać informacje związane z metodologią tego produktu, scenariuszami wyników i ryzykiem z nim związanym.

Kryptowaluty:

Maksymalna ekspozycja dla każdego symbolu Kryptowalut wynosi 1 milion.

Fundusze giełdowe (ETF)

Maksymalna ekspozycja symbolu „iShares Bitcoin Trust” wynosi 1 milion.

Opłata za Rollover:

Opłata za Rollover jest wyliczana na pozycje otwarte pozostawione na noc. Zostanie ona naliczona o 00:00 czasu GMT, zgodnie z poniższym:

Produkt CFDOpłata za Rollover:
Waluty0.015% nocnej ekspozycji
Towary0.022% nocnej ekspozycji
Indeksy0.0165% nocnej ekspozycji
Akcje0.055% nocnej ekspozycji
ETF0.0165% nocnej ekspozycji
iShares Bitcoin Trust 0.25% nocnej ekspozycji

Syntetyczne instrumenty pochodne (czytaj więcej)

Argentum-5: 0.1% nocnej ekspozycji
Argentum-10: 0.2% nocnej ekspozycji
Aurum3ct: 0.06% nocnej ekspozycji
Aurum10ct: 0.2% nocnej ekspozycji
Aurum15ct: 0.3% nocnej ekspozycji
Aurum20ct: 0.4% nocnej ekspozycji
BITA Core Metal Giants-5: 0.1% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-10: 0.15% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-15: 0.225% nocnej ekspozycji
BITA Germany40-20: 0.3% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-10: 0.015% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-15: 0.225% nocnej ekspozycji
BITA Italy40-20: 0.3% nocnej ekspozycji
BITA Oil ETF Giants-7: 0.14% nocnej ekspozycji
BITA Oil ETF Giants-10: 0.2% nocnej ekspozycji
BITA Liquid Natural Gas Giants-5: 0.15% nocnej ekspozycji
BITA Palladium-5: 0.1% nocnej ekspozycji
BITA USTech-10: 0.15% nocnej ekspozycji
BITA USTech-15: 0.225% nocnej ekspozycji
BITA USTech-20: 0.4% nocnej ekspozycji
BITA Zinc-5: 0.15% nocnej ekspozycji
BITA Magnificent 7 Index: 0.10% nocnej ekspozycji
Kryptowaluty0.1% (Klienci Detaliczni) 0.50% (Klienci Pro)
Opłata administracyjna:

W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej trzech (3) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty w wysokości 150 EUR, pobieranej kwartalnie.

Opłata za przeliczenie waluty:

Spółka naliczy Opłatę za Konwersję Walutową dla instrumentów denominowanych w walucie innej niż waluta konta Klienta. Opłata ta nie będzie miała zastosowania do par Forex. Opłata zostanie naliczona od Opłaty za Rollover dla pozycji pozostawionych otwartych na noc.
Opłata za Konwersję Walutową wynosi 0,7% zrealizowanego zysku i straty netto transakcji, co jest odzwierciedlone w czasie rzeczywistym w niezrealizowanym zysku i stracie netto otwartej pozycji.
Procentowa wysokość Opłaty za Konwersję Waluty może być zmieniana od czasu do czasu.

Przykład:

Twoje konto jest denominowane w EUR, a kurs EUR/USD wynosi 1,1639.
Otwierasz pozycję sprzedaży 500USD Apple i ponosisz stratę w wysokości -70$ (-60,14€).
Opłata za przewalutowanie = 0,7% straty netto pozycji
-€60.14 x 0.7% = -€0.42
Całkowita strata netto = -€ (60,14 + 0,42) = -€ 60,56
Opłaty za Rollover = -€32
Wielkość transakcji x Cena rynkowa x Opłaty za Rollover %.
500 x $149 x 0.05% = $37.25 (€32)
€32 x 0.7% = €0.22
Całkowita strata netto = -€ (32 + 0.22) = -€32.22

Przeliczanie walut może być stosowane do niektórych instrumentów. Obowiązujące kursy są dostępne w dowolnym momencie na koncie do samodzielnego handlu.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK