CFD na indeksach

Inwestowanie w indeksy z Fortissio jako alternatywna metoda dywersyfikacji

Czym są indeksy

Indeksy można traktować jako „grupy” akcji, które mierzą wartość określonego sektora rynku lub przemysłu. Na przykład indeks FTSE 100 reprezentuje 100 największych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli ceny akcji tych spółek wzrosną, wraz z nimi wzrośnie FTSE 100. Ponieważ indeksy nie są rzeczywistymi produktami, nie można nimi handlować bezpośrednio. Zamiast tego inwestorzy handlują indeksami poprzez instrumenty pochodne, takie jak kontrakty na różnice kursowe (CFD), kontrakty terminowe typu futures lub opcje.

Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Należy jednak pamiętać, że indeksy wiążą się z ryzykiem, podobnie jak wszystkie produkty finansowe.

INDICESGODZINY HANDLUOPIS

CAC 40

Pn – Pt 7:00 – 21:00 GMT (ZIMA)

Pn – Pt 6:00 – 20:00 GMT (LATO)
Czytaj więcej

CAC 40 to wzorcowy francuski indeks giełdowy (benchmark). Wagi jego składników zależą od całkowitej wartości rynkowej wszystkich akcji poszczególnych spółek (czyli ich kapitalizacji). Indeks odzwierciedla kursy akcji 40 największych spółek giełdowych notowanych we Francji.

DAX INDEX

Pn – Pt 7:00 – 21:00 GMT (ZIMA)

Pn – Pt 6:00 – 20:00 GMT (LATO)
Czytaj więcej

DAX (indeks akcji niemieckich) jest indeksem akcji renomowanych spółek („blue chipów”), obejmującym 30 największych niemieckich spółek notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych. DAX mierzy zmiany kursu 30 największych niemieckich spółek o największej całkowitej wartości rynkowej w dolarach wszystkich wyemitowanych akcji (czyli kapitalizacji).

DOW JONES

Pn – Pt 7:00 – 21:00 GMT (ZIMA)

Pn – Pt 6:00 – 20:00 GMT (LATO)
Czytaj więcej

Jest to indeks, który obrazuje zmiany kursów 30 dużych amerykańskich spółek giełdowych podczas standardowej sesji handlowej.

FTSE 100

Pn – Pt 7:00 – 21:00 GMT (ZIMA)

Pn – Pt 6:00 – 20:00 GMT (LATO)
Czytaj więcej

Indeks akcji 100 największych pod względem kapitalizacji rynkowej brytyjskich spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100 odpowiadają za około 81% całej kapitalizacji rynkowej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

NASDAQ

Pn – Pt 22:00 - 20:30GMTCzytaj więcej

Nasdaq Composite jest indeksem giełdowym akcji zwykłych i podobnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie NASDAQ. W jego skład wchodzi ponad 3000 instrumentów finansowych. Indeks odzwierciedla wartość spółek z głównych grup branżowych.

NIKKEI

Pn – Pt 22:00 - 21.00GMTCzytaj więcej

Nikkei jest indeksem Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (TSE). Obecnie Nikkei jest najczęściej cytowaną średnią japońskich akcji, podobną do Dow Jones Industrial Average.

S&P 500

Pn – Pt 22:00 - 21.00GMTCzytaj więcej

Indeks Standard and Poor's 500 (S&P 500) to ważony kapitalizacją indeks akcji 500 spółek. Indeks mierzy wyniki szeroko pojętej gospodarki krajowej w oparciu o zmiany wartości rynkowej 500 akcji reprezentujących wszystkie główne gałęzie przemysłu.

IBEX 35

Pn – Pt 08:00 – 19:00GMT(ZIMA)

Pn – Pt 07:00 – 18:00GMT(LATO)
Czytaj więcej

IBEX 35 (skrót od Índice Bursatil Español, dosłownie „hiszpański indeks giełdowy”) jest wzorcowym indeksem giełdowym (benchmarkiem) Bolsa de Madrid, głównej hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych. Ten zainicjowany w 1992 r. indeks jest zarządzany i obliczany przez Sociedad de Bolsas, spółkę zależną Bolsas y Mercados Españoles (BME), spółki prowadzącej hiszpańskie rynki papierów wartościowych (w tym Bolsa de Madrid). Jest to ważony kapitalizacją rynkową indeks składający się z 35 najbardziej płynnych hiszpańskich akcji notowanych na Madryckiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jego skład jest weryfikowany dwa razy do roku. Obrót opcjami i kontraktami terminowymi typu futures na platformie IBEX 35 jest prowadzony przez MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros), inną spółkę zależną BME.

WIG20

Pn – Pt 08:00 – 16:00GMT(ZIMA)

Pn – Pt 07:00 – 15:00GMT(LATO)
Czytaj więcej

WIG20 to ważony kapitalizacją indeks giełdowy dwudziestu największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK