Wiadomości Rynkowe

Dobrze jest być poinformowanym!
Wykresy, wiadomości, alerty, najnowsze informacje rynkowe itp. są dostarczane przez FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y.) bez żadnych opłat dla Klienta. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porad inwestycyjnych ani nie mogą być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne bądź przekazywanie rekomendacji inwestycyjnych lub ofert dotyczących jakichkolwiek transakcji w obrocie instrumentami finansowymi bądź zachęcanie do zawarcia takich transakcji. Wszelkie przedstawiane opinie mogą być osobistymi poglądami ich autorów i nie odzwierciedlać opinii Fortissio (VIE FINANCE AEPEY).
Fortissio (VIE FINANCE AEPEY) nie składa żadnych oświadczeń odnośnie dokładności i kompletności zawartych w nich informacji ani przyjmuje odpowiedzialności za taką dokładność lub kompletność. Zachęcamy Klienta do poszukiwania wszelkich dodatkowych lub podobnych informacji z innych źródeł.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK