Kontrakty CFD

Z Fortissio możesz wybierać spośród wielu różnych produktów inwestycyjnych, w tym walut, akcji i surowców.

Inwestowanie w kontrakty CFD
Zastanawiasz się nad inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe (CFD)? Te wszechstronne instrumenty pochodne oferują dobry potencjał wyższych zysków — ale z większymi możliwościami wiąże się też większe ryzyko. Wysokie ryzyko może wynikać zarówno z wahań ceny instrumentu, jak i z poziomu zastosowanej w odniesieniu do danej pozycji dźwigni finansowej. Wyższa dźwignia finansowa prowadzi do zwiększenia poziomu ryzyka. Osoby rozważające inwestowanie w kontrakty CFD powinny uświadomić sobie kilka podstawowych kwestii.

Czym są kontrakty CFD?
Kontrakt na różnicę kursową (CFD) to porozumienie przewidujące wymianę różnicy wartości wybranych instrumentów w okresie obowiązywania.

W przypadku kontraktu CFD inwestorzy nigdy nie są właścicielami aktywów lub instrumentów, ale nadal mogą czerpać korzyści, jeśli cena zmienia się w pożądanym kierunku. Wynika to z tego, że kontrakt CFD jest produktem pochodnym, którego wartość opiera się na instrumencie bazowym.

Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne, a przed jego rozpoczęciem wysoce zalecane jest zdobycie odpowiedniej wiedzy. Inwestowanie w kontrakty CFD może nie być odpowiednie dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia. Osobom, które rozważają rozpoczęcie inwestowania na naszej platformie, zalecamy uprzednie wypełnienie kwestionariusza adekwatności.

Jak to działa?
Jako produkty pochodne kontrakty CFD pozwalają inwestorom spekulować na zmianach cen bez konieczności posiadania instrumentów bazowych. Kontrakty CFD mogą być wykorzystywane do handlu na różnych rynkach finansowych, takich jak rynki akcji, walut, surowców, indeksów czy obligacji. Jednostką obrotu kontraktami CFD jest sam kontrakt, co oznacza, że liczba kontraktów odpowiada liczbie jednostek instrumentu bazowego. Z Fortissio możesz inwestować w kontrakty CFD na wielu różnych rynkach, w tym m.in. na rynkach akcji, indeksów, surowców czy walut. Na przykład handel kontraktami CFD na akcje jest pod wieloma względami podobny do tradycyjnego handlu akcjami i wiąże się z dodatkowymi korzyściami i dodatkowym ryzykiem, które są typowe dla inwestowania w akcje.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi opisami produktów (waluty, indeksy itp.), jak również z podanymi przykładami w celu lepszego zrozumienia ryzyka związanego z inwestowaniem w kontrakty CFD. Ryzyko to może wynikać zarówno z wahań ceny instrumentu, jak i z poziomu zastosowanej w odniesieniu do danej pozycji dźwigni finansowej.

Pięć kwestii, które powinni uwzględnić inwestujący w kontrakty CFD
Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad, które należy wziąć pod uwagę przy handlu kontraktami CFD — są one związane z zarządzaniem ryzykiem i starannym planowaniem. Mimo iż istnieje wiele metod inwestowania, których celem jest udzielanie inwestorom pomocy w określaniu sposobów i powodów składania zleceń, poniższe kwestie mają fundamentalne znaczenie.

1) Handel kontraktami CFD może być ryzykowny — inwestuj tylko te środki, na których utratę możesz sobie pozwolić.
2) Zwróć szczególną uwagę na zarządzanie swoimi istniejącymi transakcjami — nie zajmuj się wyłącznie poszukiwaniem nowych okazji.
3) Postaraj się zdobyć jak najwięcej wiedzy, zanim zaczniesz. Bez stosownej wiedzy handel kontraktami CFD może być bardzo ryzykowny. Pamiętaj też, że wiedza nie jest gwarancją sukcesu.
4) Bądź świadomy ryzyka, na które się narażasz — zarówno w przypadku poszczególnych pozycji, jak i w przypadku całego portfela.
5) Zrozumienie sposobu korzystania z platformy przed rozpoczęciem inwestowania z Fortissio jest bardzo ważne.

Jak inwestować w kontrakty CFD
W przypadku obrotu akcjami inwestor ma faktyczne prawo własności do spółki. Jeśli cena akcji rośnie, zysk inwestora jest w rzeczywistości różnicą między ceną sprzedaży a ceną kupna. W przypadku spadku kursu akcji strata obliczana jest jako różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży. Dotyczy to każdej z posiadanych przez inwestora akcji.

Kiedy inwestor handluje uncjami złota, jego ewentualne zyski będą pochodzić z różnicy między ceną kupna i ceną każdej z uncji złota, które kupił. Podobnie jak na rynku akcji, w przypadku spadku ceny strata inwestora jest różnicą pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży każdej z posiadanych uncji złota.

Ważne jest, aby pamiętać, że w przypadku inwestowania w kontrakty CFD inwestorzy nie posiadają rzeczywistych akcji lub uncji złota, ale tylko kontrakt dotyczący ceny danego instrumentu finansowego.

Więcej informacji na temat warunków obrotu i instrumentów finansowych oferowanych przez Fortissio można uzyskać, klikając następujące łącze: Arkusz Produktu I Koszty

Przykłady inwestowania w kontrakty CFD:
Załóżmy, że inwestor sądzi, iż cena złota wzrośnie — kupuje więc 10 uncji złota po aktualnej cenie rynkowej, czyli 1200 dolarów za uncję. W przypadku zakupu 10 uncji złota musiałby zapłacić 12 000 dolarów:
10 uncji x 1200 $/uncja = 12 000 $
Powiedzmy, że cena ZŁOTA osiągnie poziom 1250 $ — inwestor mógłby wówczas sprzedać nabyte uncje i zrealizować zysk:
10 uncji x 1250 $/uncja = 12 500 $, stąd zysk wynosi 12 500 $ – 12 000 $ = 500 $
Powiedzmy jednak, że cena spadnie o 50 dolarów, do 1150 dolarów za uncję, a inwestor sprzeda 10 uncji — jego strata wyniesie wówczas 500 dolarów:
10 uncji x 1150 $/uncja = 11 500 $, stąd strata wynosi 11 500 $ – 12 000 $ = -500 $

Kontrakty CFD z datą wygaśnięcia
Ponieważ wartość kontraktów CFD zależy od ceny innych instrumentów finansowych, które niekiedy posiadają daty wygaśnięcia, również kontrakty CFD będą mieć (takie same) daty wygaśnięcia.

Listę wszystkich kontraktów z datami wygaśnięcia można znaleźć tutaj.

Oto przykłady:
CL (ropa naftowa) jest przedmiotem obrotu jako kontrakt futures na giełdzie NYMEX, z datą wygaśnięcia oznaczającą, że kontrakt zostanie zamknięty pod koniec wskazanego dnia. W tym przypadku kontrakt CFD również będzie mieć tę samą datę ważności, a inwestorzy nie będą mogli handlować nim po tej dacie. Ponieważ każda z otwartych pozycji zostanie automatycznie zamknięta, inwestor zamierzający utrzymać dotychczasową ekspozycję na ropę naftową opartą na kontrakcie CFD z kontraktem futures jako instrumentem bazowym będzie musiał zawrzeć nowy kontrakt CFD z nową datą wygaśnięcia.

Czym jest depozyt zabezpieczający?
Jak pokazują powyższe przykłady, osoby inwestujące w kontrakty CFD są właścicielami kontraktów, które zobowiązują je do uiszczenia wszelkich różnic cen w przypadku poniesienia strat, podczas gdy druga ze stron zobowiązuje się do wypłacenia inwestorowi osiągniętych zysków — w rezultacie inwestor nie musi w rzeczywistości posiadać złota. Z tego powodu nie dochodzi o zakupu prawdziwego złota, a jedynie kontraktu — inwestor będzie zatem musiał zapewnić depozyt zabezpieczający w celu pokrycia potencjalnych strat, które może ponieść.

Oto przykład:
Załóżmy, że inwestor kupuje 10 uncji złota po cenie 1200 dolarów za uncję poprzez kontrakt CFD (co daje łącznie 12 000 dolarów). Ponieważ minimalny depozyt zabezpieczający dla złota wynosi w przypadku inwestycji z Fortissio 0,5%, oznacza to, że inwestor powinien posiadać na rachunku co najmniej 60 dolarów na pokrycie ewentualnych strat.
W inwestycjach online wykorzystywanie niewielkich kwot w celu uzyskania większej ekspozycji jest znane jako „dźwignia finansowa”.  Tak więc w tym przypadku inwestor wykorzystuje swoje 60 dolarów, aby zająć większą pozycję o wartości 12 000 dolarów.

Czym jest dźwignia?
Zastosowanie dźwigni 1:200 oznacza, że inwestor może zająć pozycję o wartości stanowiącej maksymalnie 200-krotność posiadanego kapitału. Innymi słowy, jeśli inwestor zasili swój rachunek kwotą 1000 dolarów, będzie mógł inwestować do 200 000 dolarów.

Oto przykład:
Inwestor chce kupić 100 uncji złota, a dopuszczalna dźwignia w handlu złotem wynosi 1:200. Następnie inwestor składa zlecenie zakupu 100 uncji złota — minimalny depozyt zabezpieczający obliczany jest w następujący sposób:
Wartość pozycji = 100 uncji * cena zakupu 1203,38 $ = 120 338 $
Depozyt zabezpieczający w przypadku dźwigni 1:200 (0,5%) = całkowita wartość 120 338/200 = 601 $
Inwestor ma 1000 dolarów, a zatem więcej niż wymagane minimum, i dlatego może otworzyć pozycję.

Czym jest likwidacja?
Na wysoce niestabilnym i szybko zmieniającym się rynku inwestor może stracić cały ulokowany kapitał — w przypadku inwestycji online następuje wówczas likwidacja pozycji.

Oto przykład:
Inwestor wpłaca 1000,00 $. Załóżmy, że inwestor kupuje 100 uncji złota po cenie 1203,38 $ za uncję. W przypadku gdy cena złota zmieni się o 0,85% w ciągu 30 minut i inwestor nie będzie w stanie zareagować na czas, spowoduje to stratę w wysokości 1022,87 $, co stanowi w zasadzie całą zdeponowaną kwotę. Gdy pojawi się zagrożenie likwidacją, inwestor otrzyma na platformie automatyczny komunikat, gdy jego kapitał własny osiągnie poziom 0,50% całkowitej ekspozycji otwartych pozycji.

W celu uzyskania informacji statystycznych prosimy kliknąć tutaj.

Co to jest podzial syntetycznych instrumentow pochodnych/Odwrotna korekta ceny w przypadku podziału
Korekta ceny syntetycznych instrumentów pochodnych ma miejsce, gdy wartość syntetycznego instrumentu pochodnego osiągnie z góry określony poziom jego wartości pierwotnej w celu skorygowania jego ceny. Na przykład, dla instrumentu z „syntetycznym instrumentem pochodnym w momencie jego powstania” 1,000.

  • Jeśli wartość lewarowanych symboli osiągnie wartość 100, następuje zdarzenie odwrotnego podziału i w następny weekend cena zostanie zresetowana do 1.000.
  • Jeśli wartość lewarowanych symboli osiągnie wartość 10.000, następuje zdarzenie typu split i w następny weekend cena zostanie zresetowana do 1.000.
  • Aby uniknąć różnicy w wartości pozycji z powodu odwrotnego podziału lub podziału syntetycznego instrumentu pochodnego, system może wprowadzić inną otwartą cenę w celu odzwierciedlenia wahań rynkowych pomiędzy starą i nową ceną. W takim przypadku nie będzie to miało wpływu na kapitał własny rachunku. Należy pamiętać, że wszelkie istniejące Stop Loss lub Take Profit, nie zostaną przeniesione na nowe powiązane pozycje.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK