Margin Close- Out

Czym jest reguła Margin Close -Out?

W przypadku, gdy całkowity depozyt zabezpieczający Twojego konta (margines) spadnie poniżej 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia pozycji (wymagany margines), system zamknie jedną lub więcej otwartych pozycji w celu zabezpieczenia kapitału własnego konta przed wyzerowaniem.

Zamknięcie marginesu jest zawsze wyzwalane w odstępie 50%, gdy istnieją niekorzystne warunki rynkowe. W takich rzadkich przypadkach MCO jest wyzwalany w tempie jak najbardziej zbliżonym do 50%

Reguła Margin Close -Out (MCO) dotyczy również pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczoną ochroną przed ryzyka.

Pamiętaj, że reguła MCO nie uniemożliwi Ci dodawania marginesu, jeśli chcesz to zrobić.

Reguła MCO w Spółce

Zgodnie z ustaloną regułą MCO Spółki, po uruchomieniu MCO, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie automatycznie zamknięta.

Reguła będzie stosowana za każdym razem, gdy MCO zostanie aktywowane i może to być powtarzana aż do zamknięcia wszystkich pozycji.

Należy pamiętać, że reguła MCO ma zastosowanie tylko w godzinach rynkowych. W przypadku, gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zamknięta.

Jeśli wymagany depozyt zabezpieczający (wymagany margines) jest niewystarczający i chcesz zamknąć hedge , musisz wydać instrukcję, dzwoniąc do Działu Brokerskiego pod numerem +302112340924.

INNE OPCJE MCO:

Hedge Najnowszych Pozycji.

Kiedy MCO jest wyzwalane, masz możliwość automatycznego otwarcia pełnozakresowej pozycji do pozycji, która została otwarta jako ostatnia, tzn. w przeciwnym kierunku i w tej samej wysokości do pozycji, która została otwarta jako ostatnia. Ta akcja będzie powtarzana w dowolnym momencie, gdy MCO jest wyzwalane i może być powtarzana aż do momentu, gdy wszystkie otwarte pozycje zostaną zabezpieczone.

W przypadku, gdy rynek porusza się zbyt szybko , system może nie zabezpieczać odpowiedniej pozycji. W przypadku, gdy MCO jest wyzwalane i symbol pozycji jest poza godzinami pracy rynku, wówczas pozycja nie będzie zabezpieczona.

Zamknięcie wszystkich - częściowe ponowne otwarcie

Kiedy MCO jest wyzwalane, masz możliwość automatycznego ponownego otwarcia pozycji zamkniętej(ych), do 75% jej początkowego woluminu.

Ta metoda nie obciąży cię opłatami za spread.

Metoda "Zamknięcie wszystkich - częściowe ponowne otwarcie" nie zamknie pozycji, które zostały zamknięte:

  • są w pełni zabezpieczone i
  • Ich rynek jest obecnie zamknięty.

Pozostałe pozycje zostaną zamknięte i ponownie otwarte przez system.

Metoda obliczania będzie uwzględniała 75% początkowej wielkości zamkniętych pozycji i będzie ją zmniejszać o 1% aż do osiągnięcia dodatniej marży. Cena otwarcia jest ceną w MCO.

W przypadku jakichkolwiek istniejących Stop Loss (SL) lub Take Profit (TP), ponownie otwarta pozycja (pozycje) będzie miała taką samą stawkę (stawki) SL/TP.

W pierwszej kolejności otwierane będą te pozycje, które będą miały największy wolumen. W przypadku, gdy dodatni margines nie może zostać osiągnięty, pozycje z niższym wolumenem mogą nie zostać ponownie otwarte w ogóle.

W przypadku, gdy rynek porusza się zbyt szybko i cena MCO nie jest dostępna, system może nie otworzyć ponownie odpowiedniej pozycji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizacji zleceń złożonych w Spółce, zapoznaj się zPolityką Realizacji Zleceń , która stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług.

 

Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 86% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK