Metoda zamknięcia depozytu zabezpieczającego (MCO)

Czym jest metoda zamknięcia Margin Close -Out?

W przypadku, gdy całkowity depozyt zabezpieczający Twojego konta spadnie poniżej 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia pozycji , system uruchomi Margin Close-Out (MCO).

Kiedy MCO zostanie uruchomione, otwarta pozycja zostanie zamknięta automatycznie. Jeśli otwarta jest więcej niż jedna pozycja, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie zamknięta automatycznie. Zasada ta będzie stosowana za każdym razem, kiedy MCO zostanie uruchomiona i może być powtarzana aż do zamknięcia wszystkich otwartych pozycji. Ma to na celu ochronę przed utratą całego kapitału za jednym razem.

MCO stosuje się również do pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczoną ochroną przed ryzykiem.

MCO nie uniemożliwia zwiększenia kapitału do depozytu zabezpieczającego, jeśli użytkownik sobie tego życzy.

MCO ma zastosowanie tylko w godzinach otwarcia rynku i nie jest uruchamiana poza godzinami otwarcia rynku.

Jeżeli depozyt zabezpieczający na rachunku jest niewystarczający i nie można zamknąć zabezpieczanych pozycji, należy zgłosić taką prośbę dzwoniąc do naszego Działu Maklerskiego pod numer (+30)2112340924 lub wysyłając e-mail na adres Dealing@Fortissio.com.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK