Margin Close- Out

Czym jest reguła Margin Close -Out?

W przypadku, gdy całkowity depozyt zabezpieczający Twojego konta (margines) spadnie poniżej 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego do otwarcia pozycji (wymagany margines), system zamknie jedną lub więcej otwartych pozycji w celu zabezpieczenia kapitału własnego konta przed wyzerowaniem.

Reguła Margin Close -Out (MCO) dotyczy również pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczoną ochroną przed ryzyka.

Pamiętaj, że reguła MCO nie uniemożliwi Ci dodawania marginesu, jeśli chcesz to zrobić.

Reguła MCO w Spółce

Zgodnie z ustaloną regułą MCO Spółki, po uruchomieniu MCO, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie automatycznie zamknięta.

Reguła będzie stosowana za każdym razem, gdy MCO zostanie aktywowane i może to być powtarzana aż do zamknięcia wszystkich pozycji.

Należy pamiętać, że reguła MCO ma zastosowanie tylko w godzinach rynkowych. W przypadku, gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zamknięta.

Jeśli wymagany depozyt zabezpieczający (wymagany margines) jest niewystarczający i chcesz zamknąć hedge , musisz wydać instrukcję, dzwoniąc do Działu Brokerskiego pod numerem +302112340924.

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizacji zleceń złożonych w Spółce, zapoznaj się zPolityką Realizacji Zleceń , która stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług.

Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 80% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.