Usługi SMS

Klienci Fortissio otrzymują wiadomości i najnowsze informacje rynkowe, a także ogólne informacje na temat aktualnego stanu globalnych spraw finansowych.

Wykresy, wiadomości, alerty, najnowsze informacje rynkowe itp. są dostarczane przez FORTISSIO (VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.) bez żadnych opłat dla Klienta. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porad inwestycyjnych ani nie mogą być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne. Fortissio (VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.) nie sprawdza ani nie gwarantuje dokładności zawartych w nich informacji. Zachęcamy Klienta do poszukiwania wszelkich dodatkowych lub podobnych informacji z innych źródeł.

W Fortissio zawsze dbamy o to, aby nasi inwestorzy byli należycie wyposażeni w narzędzia, których potrzebują do podejmowania decyzji na podstawie aktualnych informacji rynkowych.

Jednym z nich są usługi SMS, których celem jest przekazywanie naszym inwestorom aktualnych informacji na temat kierunku rozwoju rynku w danym momencie w decyzji o kolejnych posunięciach inwestycyjnych.

Nasze usługi SMS obejmują:

• Codzienny kalendarz gospodarczy
• Błyskawiczne powiadomienia o istotnych wydarzeniach

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK