Wykorzystaj w pełni swoje możliwości handlowe za pomocą Konta Profesjonalnego Fortissio

Fortissio zapewnia każdemu klientowi dwie opcje konta: Profesjonalne i Detaliczne.

Konto Profesjonalne Fortissio jest dostosowane do potrzeb inwestorów którzy pragną handlować przy użyciu wyższej dźwigni finansowej i  0% margin close-out. Konto to najbardziej nadaje się dla osób posiadających doświadczenie, wiedzę i zdolność do podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych jak i świadomość powiązanego ryzyka.

Każdy klient posiadający Konto Profesjonalne akceptuje również rezygnację z niektórych środków ochrony zgodnie z zasadami postępowania biznesowego, w tym rezygnację z prawa do odszkodowania w ramach Funduszu Rekompensat dla Inwestorów oraz prawa do złożenia reklamacji do Rzecznika Finansowego.

Klienci posiadający Konta Detaliczne mogą aplikować o bycie traktowanym jako Klient Profesjonalny, jeśli spełniają odpowiednie  kryteria. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Kategoryzacji Klientów Fortissio.

Możesz aplikować o Konto Profesjonalne za pośrednictwem platformy lub wypełniając nasz Formularz. Aplikacja o Konto Profesjonalne jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Poniższe tabele zawierają więcej informacji na temat opcji kont Profesjonalnych i Detalicznych.

FUNKCJE HANDLOWE
KLIENCI PROFESJONALNI
KLIENCI DETALICZNI
Maksymalna dźwignia dla walut
1:2001:30
Maksymalna dźwignia dla towarów
1:2001:20
Maksymalna dźwignia dla indeksów
1:1001:20
Maksymalna dźwignia dla akcji
1:101:5
Maksymalna dźwignia dla kryptowalut
1:21:2
ETF maksymalna Dźwignia Finansowa1:101:5
Syntetyczne instrumenty pochodne maxymalna dźwignia1:101:5
Segregowane pieniądze klientów
Ochrona przed ujemnym saldem
Najlepsza realizacja zamówień
Jasne i przejrzyste informacje
Rekompensata dla inwestorów
X
W przypadku Konta Profesjonalnego musisz spełnić co najmniej dwa z następujących wymagań:

  1. Przeprowadził Pan/Pani transakcje o znacznym rozmiarze, na właściwym rynku, ze średnią częstotliwością 10 na kwartał, w ciągu ostatnich 4 kwartałów.
  2. Pana/Pani wielkość portfela instrumentów finansowych, zdefiniowana jako obejmująca depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
  3. Posiada Pan/Pani co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK
Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 86% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.