Wykorzystaj w pełni swoje możliwości handlowe za pomocą Konta Profesjonalnego Fortissio

Fortissio zapewnia każdemu klientowi dwie opcje konta: Profesjonalne i Detaliczne.

Konto Profesjonalne Fortissio jest dostosowane do potrzeb inwestorów którzy pragną handlować przy użyciu wyższej dźwigni finansowej i  0% margin close-out. Konto to najbardziej nadaje się dla osób posiadających doświadczenie, wiedzę i zdolność do podejmowania własnych decyzji inwestycyjnych jak i świadomość powiązanego ryzyka.

Każdy klient posiadający Konto Profesjonalne akceptuje również rezygnację z niektórych środków ochrony zgodnie z zasadami postępowania biznesowego, w tym rezygnację z prawa do odszkodowania w ramach Funduszu Rekompensat dla Inwestorów oraz prawa do złożenia reklamacji do Rzecznika Finansowego.

Klienci posiadający Konta Detaliczne mogą aplikować o bycie traktowanym jako Klient Profesjonalny, jeśli spełniają odpowiednie  kryteria. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce Kategoryzacji Klientów Fortissio.

Możesz aplikować o Konto Profesjonalne za pośrednictwem platformy lub wypełniając nasz Formularz. Aplikacja o Konto Profesjonalne jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Poniższe tabele zawierają więcej informacji na temat opcji kont Profesjonalnych i Detalicznych.

FUNKCJE HANDLOWE
KLIENCI PROFESJONALNI
KLIENCI DETALICZNI
Maksymalna dźwignia dla walut
1:2001:30
Maksymalna dźwignia dla towarów
1:2001:20
Maksymalna dźwignia dla indeksów
1:1001:20
Maksymalna dźwignia dla akcji
1:101:5
Maksymalna dźwignia dla kryptowalut
1:21:2
ETF maksymalna Dźwignia Finansowa1:101:5
Syntetyczne instrumenty pochodne maxymalna dźwignia1:101:5
Segregowane pieniądze klientów
Ochrona przed ujemnym saldem
Najlepsza realizacja zamówień
Jasne i przejrzyste informacje
Rekompensata dla inwestorów
X
W przypadku Konta Profesjonalnego musisz spełnić co najmniej dwa z następujących wymagań:

  1. Przeprowadził Pan/Pani transakcje o znacznym rozmiarze, na właściwym rynku, ze średnią częstotliwością 10 na kwartał, w ciągu ostatnich 4 kwartałów.
  2. Pana/Pani wielkość portfela instrumentów finansowych, zdefiniowana jako obejmująca depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
  3. Posiada Pan/Pani co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym na stanowisku zawodowym, które wymaga znajomości przewidywanych transakcji lub usług.
Handel jest ryzykowny. Możesz stracić zainwestowany kapitał. Czytaj więcej

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków związanym z dźwignią finansową. 86% rachunków należących do inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK